Видео презентации и обучения

Eкипът на Selfinvest работи активно по създаването на разнообразни видео ресурси от презентации и обучения по теми, които се отнасят до личностното развитие и ефективно планиране на кариерата.

Сред видео материалите има теми, които имат фокус върху развитието на умения. Други – представят интересни идеи или инициативи в областта на кариерното консултиране и ориентиране.