Училище за кариера

"Училище за кариера" е система от обучителни модули за придобиване на умения за избор, развитие и управление на личната кариера.

Това са неформални обучения за развитие на социални и кариерни умения, които да подпомогнат личността при взимането на решения за кариерна реализация.

Как работи?

"Училище за кариера" е програма от няколко тренингови модула, които съдържат:

  • Иновативни
  • Интерактивни
  • Симулационни
  • Игрови

техники за обучение с цел придобиване на умения за справяне с кариерните предизвикателства.

 

Целите на Училище за кариера са:

  • Да подпомогне и улесни учениците в прехода от училищен към студентски или професионален живот;
  • Да подкрепя учениците да се справят с новите и непознати за тях предизвикателства, свързани с избора на подходяща кариера;
  • Да осигури възможност за овладяване и усъвършенстване на нови умения за справяне в живота и кариерата;
  • Да се запознаят и подготвят за отговорностите и същността на работното ежедневие, в което им предстои да се впуснат.

С какво е по различна системата "Училище за кариера"?

Живеем в свят, който не спира да се променя и развива. Днес изборът на място и специалност за обучение не е гаранция за успех, същевременно не е и единствено условие да открием подходящата кариера.

Ние от Училище за кариера ви предлагаме заедно да преминем през едно от най-важните ви житейски предизвикателства - изборът на кариерната ви реализация.

Успешната кариера е "дълго пътешествие", през което се трупат впечатления, които ни променят като личности. Те идват под формата на знания, социални умения, емоционална интелигентност и готовност за справяне с нови, непознати задачи. Училище за кариера ви предлага да ги развием заедно!

 

Проявявате интерес? Свържете се с нас