Партньори и приятели

IN YOUR HANDS
Обучителна компания, официален представител на лидерите в бизнес симулации Eagle`s Flight Canada, CELEMI и е-learning софтуер WEBSOFT. С компанията работим активно по различни проекти. Едно от най-успешните съвместни начинания е създаването и разпространението на първата аудио книга на Ивайло Кунев – "НЛП – Комуникационно майсторство". Selfinvest проведе серия от кариерни консултации и изготвяне на професионални профили на търговския екип на организацията.
www.inyourhands.bg

IT CARD
IT Сard е независим, универсален сертификат за компютърни умения, разработен от Европейския софтуерен институт (ESI) през 2002 г. Компанията представляваща IT Card в България подкрепи социално-отговорния проект "Пътеводител за успешна кариера". Проектът се реализира в рамките на два месеца на територията на 33 профилирани гимназии в град София.
www.itcard.org

Международна студентска организация Aiesec
Организацията съществува в България от 1990г. Selfinvest започва активна работа с организацията през 2010г. като взима участие в различни събития и представя пред студенти презентации, мотивационни обучения за кариерно ориентиране и планиране на кариерата. През пролетта на 2010г. Таня Терзийска подпомогна вътрешната програма на Aiesec България за развитие на талантите в организацията.
www.aiesec.bg

Фондация "Стъпка за България"
Selfinvest участва в проект на фондация "Стъпка за България" - "Стъпи в бъдещето". Дейностите по проекта са насочени към деца на възраст от 16 – 18 години, които живеят в социални институции в няколко града на България. Целта на програмата е да подпомогне младежите да се подготвят за живота, който им предстои след като напуснат институциите и да развият нужните социални умения. Selfinvest провежда кариерни консултации с младежите, които участват в програмата.
www.stepforbulgaria.org

Санахолистик център град Перник
С помощта на организацията Selfinvest активно осъществява контакт и работи с младежи от неправителствения сектор в града. През 2011г организирахме съвместно провеждането на първото демонстрационно обучение по програмата "Пътешествие из древните земи" с група от ученици на възраст 16-17 години.

ЧСОУ "Рьорих"
ЧСОУ "Рьорих" и директорката на училището Радка Карагьозова подкрепи провеждането на социално-отговорната кампания NEXT STEP. На територията на училището се проведе специализиран тренинг за ученици. Програмата имаше за цел да подпомогне младежите в процеса на придобиване на умения за планиране на кариерата. www.roerich-school.org

Euroguidance България
Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 33 страни, която: подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа; www.hrdc.bg

Списание Образование
Страницата на сп. Образование и специализация в чужбина. Предлага актуална информация за образованието в България и по света. Детайлно се разглеждат начините за кандидатстване за бакалавърски и магистърски програми, за езикови изпити и сертификати, за стажове. www.studyabroad.bg