Модул "Аз мога"

 • 1. Обучение – Аз мога да си управлявам времето
 • 2. Обучение – Аз мога да Презентирам
 • 3. Обучение – Аз мога да Комуникирам успешно
 • 4. Обучение –Аз мога да Уча бързо и ефективно

Аз мога да си управлявам времето

Времето е ценен ресурс в забързаното ни ежедневие и основен източник на напрежение за всеки. Как да завършите всяка задача в срок? Обучението представлява интерес за всеки, който трябва да управлява времето си и е решил да се усъвършенства, като използва времето като фактор за успеха. Обучението ще помогне на участници, които осъзнават, че времето не е пречка в тяхното лично развитие и професионален успех, и желаят да се справят с него.

 • Времето като ресурс
 • Разликата между ефективност и ефикасност
 • Определяне на цели
 • Определяне на приоритети
 • Фактори, които ни бавят
 • Определяне на лично най-ефективно време
 • Успешно делегиране
 • Определяне на лични проблеми, свързани с управление на времето
 • Полезни идеи за подобряване управление на времето
 • Как да променим вредните си навици

Аз мога да Презентирам

Уменията да говориш пред хора, да се държиш уверено, да предаваш послание по подходящ начин, да говориш ясно и точно, да бъдеш разбиран, да съставяш ясни, информативни и приятни за окото слайдове, са важни не само за успеха във вашата кариера, но за всеки човек въобще.

На всички ни се налага понякога да обсъдим нещо с група хора, да направим предложение, да представим доклад или резултати от свършена работа. И вероятно всички искаме да бъдем чути, разбрани и възприети като увлекателни, интересни и вдъхновяващи личности. Обучението по презентационни умения е точно за това.

 • да говорят уверено и без притеснение пред голяма или малка аудитория
 • да структурират подходящи речи
 • да използват най-добре своите силни страни при говорене пред хора
 • да познават себе си по-добре и да контролират поведението си
 • да се подготвят за всяка презентация по начин, който да им осигури успех
 • да оформят дизайна на презентацията си, ако имат нужда от слайдове

Аз мога да Комуникирам успешно

Целта на обучението е да запознае участниците с ключовите приложни елементи на комуникацията. Посредством различни казуси и практически съвети присъстващите ще научат как да усъвършенстват представянето си във формална и неформална среда.

За всички, които желаят да овладеят принципите на комуникация, както в индивидуален, така и в кариерен план . Програмата запознава с основните стилове на комуникация, как да ги разпознаваме и как да се адаптираме към тях с цел да установим максимално ефективен контакт. Предоставят се техники за блокиране на опитите за манипулация и опасността да бъдем използвани.

След обучението участниците ще овладеят различни елементи на ефективната комуникация и бизнес етикета:

 • Правила на ефективната комуникация
 • Създаване на благоприятно първо впечатление
 • Делово облекло и аксесоари
 • Представяне, запознанство, подходящи теми за разговор
 • Невербална комуникация – език на тялото
 • Бизнес поведение при срещи
 • Общуване по телефона, чрез делови писма и електронна поща

Аз мога да Уча бързо и ефективно

Гледали ли сте филма "Матрицата"? Спомняте ли си, как Нео се обучаваше с помощта на компютър буквално за секунди? Искате ли след минути вашият компютър(разбирайте мозък) да свърши почти същата работа за вас?

Обучението цели да развие уменията ви да научавате бързо и трайно учебния материал, необходим ви за училище, както и как да се подготвяте за изпити и състезания, за кандидатстване в гимназия и висши училища, за зрелостни изпити.

Повечето хора четат, както са ги учили като деца – буква по буква и дума по дума. Искате ли да можете да четет 10 пъти по-бързо, а защо не 20 пъти по-бързо. Да научите за изпит в рамките на няколко дни или пък за няколко часа?

След обучението ще можете:

 • Да познавате стила си на учене
 • Да пренесете техниките за бързо учене в дома си и да намерите тяхното приложение в кариерата Ви
 • Ще можете да развиете лична стратегия за усвояване на писмен материал по-ефективно и по-бързо
 • Преодолеете пречките по пътя на ефективното учене
 • Извличане на информация бързо
 • Да използвате мозъчни карти