История

Идеята за създаването на Selfinvest се ражда през 2005 година. Реалната реализация се осъществява през м. септември 2009 г.

В началото на 2010 г. с подкрепата на IT Card се организира и провежда социално-отговорната кампания "Пътеводител за успешна кариера". Инициативата е насочена към ученици от 9 – 12 клас в профилирани и професионални училища на територията на град София. По време на кампанията са включени над 30 училища. Поради големия интерес допълнително са включени няколко училища от градовете: Перник, Пирдоп, Гоце Делчев. Идеята, заложена зад кампанията е да запознае учениците с възможностите и целите на кариерно ориентиране и консултиране, а така също да ги подпомогне в предстоящите им избори и първи крачки към професионалната реализация.

За нуждите на инициативата е съставено помагало с едноименното заглавие, което да осигури възможност за съвместна работа между учениците и техните родители, за да ги подпомогне в процеса на взимане на решение за най-подходящата кариера.

www.itcard.org

 

След успеха на "Пътеводител за успешна кариера" се зароди идеята за следващата инициатива към ученици в гимназията. Естественото продължение на социално-отговорните практики на Selfinvest бе "NEXT STEP".

Тази кампания имаше за цел да насочи учениците в темата за планиране кариерата. Инициатива бе насочена към ученици, които искат да обмислят и планират своето бъдеще, а не очакват нещата да се случат с късмет, случайност и съвпадения.

С подкрепата на г-жа Радка Карагьозова Директор и основател на ЧСОУ "Рьорих" бе организиран еднодневен тренинг за развиване на умения за планиране на кариерните избори, план за действие и реализация на желаните цели.

С подкрепата на г-жа Радка Карагьозова директор и основател на ЧСОУ "Рьорих" бе организиран еднодневен тренинг за развиване на умения за планиране на кариерните избори, план за действие и реализация на желаните цели.

www.roerich-school.org/school
www.inyourhands.bg

 

От създаването си до днес Selfinvest много активно работи с различни неправителствени организации в подкрепа на младежи за успешна кариерна реализация и взимане на решение за най-подходящата кариера.

Активно работим с младежката студентска организация AIESEC като провеждаме срещи и презентации с цел подкрепа за развитие на умения за планиране и управление на кариерата. Таня Терзийска подкрепя националното ръководство на организацията при разработване на програми за развитие на талантите.

www.aiesec.bg

 

В края на 2010 г. по покана на фондация "Стъпка за България" Selfinvest се включи в реализацията на проект "Стъпи в бъдещето!" (Умения за самостоятелен живот). Проектът се финансира по програма "Дъга" и включва 50 младежи, лишени от родителски грижи, от София, Пловдив, Берковица и Габрово в целогодишно обучение по разнообразни теми.

Инициативата е насочена към младежи, които живеят в социални институции на възраст 16-18 години и скоро трябва да ги напуснат и да се справят самостоятелно с предизвикателствата на живота. Програмата по проекта включва разнообразни обучения, които да подпомогнат младежите да развият ефективно своите социални умения, за да се справят успешно с личната и кариерна си реализация. Selfinvest осигурява кариерни консултации и лични срещи с младежите, за да ги подпомогне в процеса на взимане на решение за подходяща кариера, както и да се подготвят и съставят своя личен план за действие.

www.stepforbulgaria.org