Безплатна първа консултация

Как работим в Selfinvest

Работата с клиентите ни започва от първоначална, опознавателна и напълно безплатна първа среща.

Съвместната работа започва с анализ на ситуацията и изясняване на желаната от клиента цел. След това се изготвя план за действие и график на срещите.

По време на срещите консултантът разговаря, обсъжда , анализира ситуацията заедно със своя клиент, допълнително се използват разнообразни тестове и международни методики за работа.

 

За повече информация и записване за консултация:
Свържете се с нас!