Кариерно консултиране

Изборът на професия е едни от най-сериозните и важни избори в нашия живот. По-степен на важност той се нарежда сред тези за брачен или житейски партньор, начин на съжителство и пр.

Няколко факта подсилват осъзнаването за важността на решението:

 • Кариерата се отразява на нашето самочувствие и нагласи за живот;
 • Кариерата влияе на мястото на живот;
 • Кариерата влияе на статуса на живот;
 • Кариерата влияе на желанието ни за развитие и учене;
 • Кариерата може да ни направи щастливи;
 • Кариерата може да ни провокира да се чувстваме удовлетворени.

Това е услуга, която има за цел да подпомогне хора от различни възрасти и етапи на своето кариерно развитие, тъй като много често взимането на тези решения е съпроводено със страх, неувереност или просто имат нужда от допълнителна информация.

Етапи от живота и кариерното развитие на отделния човек, когато може да има нужда от кариерно консултиране:

 • Взимане на решение за учебно заведение;
 • При избор на професия;
 • Промяна на професията;
 • Кариерно развитие в структурите на една и съща компания;
 • Смяна на работното място;
 • Връщане на работното място след майчинство;
 • Пенсиониране.

 

Процес на кариерно консултиране

Осъзнаване на нуждата – клиентът да осъзнае, че има нужда да се справи с кариерно предизвикателство или просто иска да обсъди въпроса и да види нещата от друга гледна точка на обективна позиция, каквато е тази на консултанта.

Ангажиране – в този процес участват две страни – клиент и консултант. Много е важно за ефективните резултати в края и двете страни да са силно ангажирани и да имат отношение и активно да участват.

Оценяване – В хода на взаимодействието между клиент и консултант е важно да се обсъдят всички аспекти – характер,силни страни, ценности, нагласи, възможности и т.н, които се отнасят до клиенти и стоят пред него. Всяка една възможност се оценява като силни и слаби страни, очаквани резултати, заплахи с цел взимане най-подходящото решение.

Взимане на решение – клиентът е подкрепян, окуражаван от консултанта, за да вземе решение, което да отговаря на неговите нужди, възгледи, ценности и допринася да се чувства щастлив и удовлетворен. Активната страна в този етап е тази на клиента. Консултантът не може да вземе решение вместо него. Той може само да подкрепя своя клиент.

План за действие– След като клиентът е взел решение, то консултантът го подкрепя при съставянето на план за действие, чрез които да реализира желаните резултати, в най-оптималния срок и с най-подходящите средства.

Кариерното консултиране е индивидуална услуга. Работи се само между клиент и консултант, едно от най-важните изисквания към работата и отношенията е конфиденциалността помежду им, както и доверието.

 

За кого е кариерното консултиране?

 • ангажирани и отговорни за своето бъдеще;
 • готови да инвестират в себе си и кариерата си;
 • осъзнават, че работят заедно с персоналния си консултант подобно на спортист с треньор – всеки има задължения и отговорности за постигането на една обща цел;
 • готови да поемат по трудния път на промяната на нагласи, поведение и действия, водени от желанието за личен и професионален успех;
 • склонни да търсят и откриват нови възможности и стратегии за постигане на максимални кариерни резултати;
 • Връщане на работното място след майчинство;
 • ориентирани са да открият ключа към разгръщането на пълния си потенциал и възможности.

Ако вие сте един от тях, доверете ни се! Не разчитайте на принципа "проба-грешка"! Не чакайте времето да покаже… Потърсете своята кариерна консултация сега!

Кариерното консултиране може да е полезно на:

 • Ученици;
 • Студенти;
 • Работещи в началото на своята кариера;
 • Работещи с дългогодишен опит, които търсят подходящото кариерно развитие;
 • Дами и господа, на които им предстои да се върнат на работа след период на майчинство или бащинство;;
 • Трайно безработни, които искат да започнат работа.
 • Работещи, на които им предстои да се пенсионират.

Свържете се с нас