Коя е Таня Терзийска?

Таня Терзийска е завършила бакалавърска степен по "Социални дейности" с профил Трудова заетост към СУ "Св. Климент Охридски". Притежава магистърска степен по Квалификация и преквалификация на работната сила. Сертифициран GCDF кариерен консултант. Професионалният й опит е изцяло в сферата на управление на човешките ресурси в направление "Подбор обучение и развитие".

През 2006г. е стажант в OMV България.

През 2008г. работи в отдел "Персонал" на Либра ЕАД.

Днес съвместява ежедневието си с ангажименти между кариерния център и работата й в Retail In Detail.

Организатор на кампанията "Пътеводител за успешна кариера", насочена към ученици от профилираните и професионални училища в гр.София.

"Реших да се занимавам с кариерно консултиране и да развивам дейността на Selfinvest, не само защото обичам да помагам на хората, които искат и са мотивирани да се развиват, но същевременно осъзнавам и ключовата роля на кариерното консултиране като свързващ елемент между бизнес и образование. Развитието на професионалното ориентиране в България ще окаже благотворно влияние върху мотивацията за развитие на персонала, както и върху производителността на бизнеса и осъзнатостта на обществото.

Смятам , че всеки човек има определен потенциал, който е важно да насочи в правилната посока и да поеме по пътя на ползотворното развитие. Не е необходимо да следваме другите, а да се вгледаме в нашите мечти и желания!

Харесвам работата си, обичам това, което правя!"

Предстоящи планове: популяризиране на кариерното консултиране, разработване на нови социално-отговорни кампании и защита на докторска дисертация в областта на управлението на кариерата.